Het Formule E-Team (FET) is een door het Rijk ingestelde publiek/private samenwerking en moet er voor zorgen dat elektrisch rijden in Nederland verder wordt ontwikkelt en aansluit bij de ontwikkelingen in het buitenland. Het team bestaat uit afgevaardigden uit het bedrijfsleven, kennisinstellingen en de overheid. De leden van het Formule E-Team leveren ook individueel een bijdrage waardoor Nederland koploper moet zijn op het gebied van elektrisch vervoer.

Het adviesrapport Maak elektrisch rijden Groot’ is geschreven door het Formule E-team naar aanleiding van de motie Groot, waarin de regering wordt verzocht om samen met het FET een plan te maken om elektrisch rijden voor particulieren ‘bereikbaar en aantrekkelijk’ te maken. Vandaag was de hoorzitting / rondetafelgesprek in de Tweede Kamer waarin de plannen zijn voorgelegd en afgevaardigden uit onder meer de autobranche, laadinfrastructuur, belangenclubs en de wetenschap aan het woord kwamen. Concreet komen de voorstellen van de FET neer op het opzetten van een nieuwe subsidieregeling voor elektrische auto’s. Doel van de subsidieregeling is om de verkoop van elektrische auto’s met name aan particulieren een stevige impuls te geven door consumenten die een elektrische occasion kopen een oplaadtegoed van 1000 euro te geven, en daarnaast een eenmalige aanschafsubsidie te verstrekken voor mensen die een nieuwe elektrische auto kopen. Een subsidiebedrag van € 6000 dat gedurende een periode van vier jaar zal worden afgebouwd naar uiteindelijk 1500 euro in 2020.

Het totale subsidiebedrag zou neerkomen op een bedrag van 136 miljoen euro. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) doet namens de minister verder onderzoek naar het plan en zal de uitslag van dit onderzoek dit najaar bekend maken.

Het stimuleren van de particuliere markt is een belangrijke stap in de goede richting. Particulieren rijden veel vaker kleine afstanden waardoor ook met plug-in hybride auto’s veel volledig elektrisch gereden kan worden. Omdat de restwaarde van de EV’s en plug-in hybride auto’s die nu uit de zakelijke (lease) markt komen nog altijd behoorlijk fors is, zal een subsidiemaatregel de verkoop zeker stimuleren. Bovendien voorkomt een dergelijke regeling dat de ex-leaseauto’s naar het buitenland verdwijnen waar wel subsidieregelingen zijn voor 2e hands elektrische auto’s.