Marc Blom is advocaat en schrijft daarnaast regelmatig in de media over de energietransitie. Als reactie op alle berichten omtrent het, volgens Staatssecretaris Eric Wiebes “weggegooide subsidiegeld ’ komt Blom met een nieuw voorstel; een vaste brandstofvergoeding per kilometer voor leaserijders. Het oude beleid was vooral gericht op lagere aanschafbelasting (bpm), lagere wegenbelasting en vooral lagere fiscale bijtelling. Dit beleid faalde omdat de leaserijder geen enkele financiële stimulans had voor duurzaam gebruik van zijn auto. Zijn werkgever betaalt immers zijn brandstofkosten. Zo bleken veel eigenaren hun plug-in hybride auto’s zelden op te laden, waardoor het gemiddelde brandstofverbruik veel hoger was dan verwacht. Wiebes heeft gelijk dat het anders moet, maar verzuimt daar iets beters tegenover te plaatsen.

Brandstofvergoeding per kilometer:

Door invoering van een voor alle leaseauto’s gelijke belastingvrije brandstofvergoeding per kilometer kun je de leaserijder stimuleren om zuinig te rijden omdat het werkelijke verbruik voor zijn rekening komt. Weet hij zijn brandstofkosten per kilometer laag te houden, dan heeft hij een voordeel, omdat hij minder kosten maakt dan hij vergoed krijgt. Rijdt hij onzuinig, dan komen de hogere kosten daarvan voor zijn eigen rekening. Met name bij plug-in hybride auto’s heeft dit effect. Als de accu thuis of op het werk wordt geladen zijn de kilometerkosten grofweg de helft van die bij gewone brandstof.

Administratief is het eenvoudig. De werknemer geeft jaarlijks (en tussentijds bij aanschaf van een nieuwe auto) zijn kilometerstand op. De werkgever geeft desgewenst maandelijks een voorschot op basis van geschatte jaarkilometers en rekent aan het eind van het jaar af.

Stimulans lease zuinige auto’s:

Dit leidt niet alleen tot duurzamer gebruik van leaseauto’s. Het stimuleert ook een keuze voor zuiniger auto’s omdat leaserijders daar belang bij krijgen. En het kost de Staat helemaal niets.

Bij het huidige beperkte bereik van volledig elektrische auto’s vormen die voor een deel van de automobilisten geen optie, terwijl plug-in hybride auto’s dat voor hen wel zijn. Plug-in hybride auto’s vormen daarom een wenselijk tussenstation. Elektrisch rijden van plug-in hybride auto’s leidt niet alleen tot afname van de CO2-uitstoot, het zorgt er ook voor dat automobilisten wennen aan het inpluggen van de stekker bij aankomst thuis of op het werk.

Laad infrastructuur:

Daarnaast stimuleert  het voorstel werkgevers en overheden om infrastructuur aan te leggen voor elektrisch rijden. Elektriciteitsmaatschappijen krijgen bovendien een beter beeld in de vraag en kunnen hun capaciteit geleidelijk afstemmen op toenemend elektriciteitsgebruik voor autoverkeer.

Met de invoering van een vaste kilometervergoeding voor brandstof van leaseauto’s, een verhoging van de brandstofaccijns en een verlaging van de wegenbelasting voor duurzame auto’s kun je bovendien de privé rijder ook stimuleren om duurzaam te rijden. En, volgens Marc Blom, allemaal budget neutraal.