Het huidige systeem van autobelastingen is ontspoord en heeft tal van ongewenste effecten, met name marktverstoring en ongelijkheid tussen zakelijke en particuliere automobilisten. Daarom moet het stelsel op de schop aldus Bertho Eckhardt, algemeen voorzitter van BOVAG

BOVAG doet daartoe een aantal voorstellen aan de ministeries van Infrastructuur & Milieu, Economische Zaken en aan staatssecretaris Wiebes van Financiën, die dezer dagen werkt aan “Autobrief 2”, waarin de autobelastingen voor de periode 2017-2020 worden vormgegeven.

In kort bestek:

  • beloon ook particuliere autorijders als ze kiezen voor een nul-emissie-auto
  • ga terug naar één bijtellingstarief voor leaserijders;
  • bouw de BPM af.

“De huidige autobelastingen zijn oneerlijk. Zo gaat vrijwel alle overheidsstimulering voor nul-emissie-auto’s nu naar zakelijke rijders, via de lage bijtelling. Particulieren vissen achter het net, terwijl de overheid de maatschappij wel een doelstelling van 200.000 EV’s in 2020 in het vooruitzicht heeft gesteld. Daarom pleit BOVAG voor een systeem waarin iedereen kan profiteren van de overheidsstimulering”, zegt Bertho Eckhardt, algemeen voorzitter BOVAG. Het voorstel is om voor een afgebakende periode een aanschafpremie in te stellen. Particulieren profiteren zo rechtstreeks bij aanschaf en zakelijk rijders profiteren via lagere aanschafkosten voor de baas én via de bijtelling. Voorwaarde is natuurlijk wel dat de uitgekeerde premie naar rato wordt terugbetaald als een auto binnen enkele jaren wordt geëxporteerd. Daarnaast wordt de MRB-vrijstelling voor deze auto’s doorgetrokken voor de hele Autobrief 2-periode.

Bron en meer informatie via Bovag.nl