Alexander Hofkens, student aan de TU Delft, heeft een essay geschreven genaamd “Why you shouldn’t buy an electric car – Critical reflections on Technology”.

Het stuk is door de pers, of misschien wel door de olie-industrie, vertaald en wordt regelmatig gebruikt als een soort tegencampagne voor het succes van de elektrische auto. Want de elektrische auto zou vooral worden aangeschaft vanwege het groene imago en de enorme belastingvoordelen maar, als je kijkt naar de gehele levenscyclus van deze auto ten opzichte van een brandstofauto, dan zouden verschillende argumenten aantonen dat de elektrische auto niet de oplossing is voor een schoner milieu.

Argumenten
Bij de productie van een elektrische auto zouden met name de benodigde accu’s voor de milieubelasting zorgen. Deze bestaan uit zeldzame grondstoffen zoals Neodymium en Lithium en het ontginnen van deze materialen zou zeer verontreinigend zijn. Daarnaast zou ook de productie van aluminium en koolstofvezel, waaruit de auto’s bestaan om ze lichter te maken, dubbel zoveel energie kosten ten opzichte van de productie van een brandstofauto.

Mijn visie
Zoals bij iedere productie van gebruiksgoederen moeten we altijd kritisch blijven over de manier waarop en in welke mate het milieu wordt belast. Dat geldt ook voor de productie van elektrische auto’s. Toch vind ik het te makkelijk om te zeggen dat de productie van elektrische auto’s zo vervuilend is dat we maar beter in een traditionele brandstofauto kunnen blijven rijden.

Sinds het begin van de 20ste eeuw ontwikkelen we al brandstofmotoren maar echte innovaties hebben in al die tijd nooit plaatsgevonden. Auto’s zorgen al jaren lang voor enorme luchtvervuiling door uitstoot van o.a. No2, en brandstof moet nog steeds worden geproduceerd vanuit ruwe olie met enorme vervuilingen door de olie-industrie tot gevolg. Bijvoorbeeld de vervuiling die ontstaat bij het raffineren zoals het onnodig afbranden van gas, maar ook de milieurampen zoals de vervuiling van de Nigerdelta of rampen op zee zoals Exxon Valdez en Deepwater Horizon in de Golf van Mexico, waarbij er 800.000 liter olie per dag in zee stroomde; een risico dat nog altijd bestaat.

In tegenstelling tot de brandstofmotor is elektrische aandrijving tot een paar jaar geleden eigenlijk nooit doorontwikkeld en kijk eens wat de jongste ontwikkeling ons tot nu toe al heeft opgeleverd. Mede door het succes van de elektrische aandrijving zijn we ons veel bewuster geworden van de vervuiling die transport met zich meebrengt en hebben we een hele andere kijk op mobiliteit ontwikkeld. Zo pakken we niet meer vanzelfsprekend de auto om van a naar b te gaan en is het bezit van een auto allang geen statussymbool meer; kijk maar naar het succes van bijvoorbeeld de deelauto.

Economische kansen
De elektrische auto is ook een middel geworden om veel bewuster om te gaan met elektra en de technologische ontwikkeling zit in een stroomversnelling. Accu’s worden beter en lichter en kunnen meer vermogen opslaan. Dat wij in de nabije toekomst accu’s ontwikkelen die geen fossiele grondstoffen meer nodig hebben lijkt mij dan ook heel reëel. Maar er zijn inmiddels ook energiemanagementsystemen ontwikkeld waardoor de accu’s van de elektrische auto als opslag kunnen fungeren voor overproductie van duurzame energie; kijk bijvoorbeeld naar de proef die hiervan loopt in de Utrechtse wijk Lombok. Maar we zien ook voorbeelden dat de accu’s, na hun functie in auto’s, een 2e leven krijgen als opslag voor thuis opgewekte energie door bijvoorbeeld zonnepanelen.

Al met al is de werkgelegenheid in deze branche inmiddels met meer dan 25% toegenomen en heeft de ontwikkeling van de elektrische auto ons dus alleen maar voordelen opgeleverd. Stel je toch eens voor dat we door de in het onderzoek genoemde argumenten in vervuilende brandstofauto’s waren blijven rijden, dan hadden we niet gestaan waar we nu staan en daar mogen wij best trots op zijn! Maar, ik ben het met Alexander Hofkens eens dat we binnen de gehele industrie altijd kritisch moeten blijven kijken naar de belasting van het milieu. We zijn goed op weg maar wereldwijd moet er wat dat betreft nog heel veel gebeuren.