Om het plaatsen van elektrische oplaadpunten voor voertuigen te stimuleren heeft de overheid hiervoor subsidiemogelijkheden opengesteld.

Landelijk betreft dit Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Vrijwillige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Voor een oplaadpunt voor elektrische voertuigen kan 36% MIA en 75% Vamil verkregen worden bovenop de maximaal 28% Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Het is wel belangrijk dat de aanschaf als ondernemer wordt gedaan, binnen 3 maanden na het aangaan van de investeringsverplichting een MIA-Vamil melding wordt gedaan en dat het minimaal te investeren bedrag hoger is dan € 2.500,-.

Stel u koopt een laadpaal van € 3.000,-. U kunt dat als aftrekpost op uw winst brengen een bedrag van € 4.170,- (28%+36%+75%). In de daaropvolgende jaren kunt u nog in totaal € 750,- aftrekken. In totaal is dus op uw resultaat in mindering te brengen € 4.920,-. Dat is bijna € 2.000,- meer dan het bedrag dat geïnvesteerd is.

Meer informatie over fiscaal voordeel treft u op de website van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland Daarnaast zijn er sommige gemeenten en/of provincies die hiervoor extra subsidie voor verlenen.

Bron: HLB van Daal & Partners