Onlangs hebben 12 partijen hun handtekening gezet onder de nieuwe Green Deal Openbaar Toegankelijke Elektrische Laadinfrastructuur.

De Green Deal geeft invulling aan de afspraken in het Energieakkoord om barrières rond de uitrol van openbare laadinfrastructuur weg te nemen. Het Rijk stelt hiervoor € 7,2 miljoen beschikbaar.

Op dit moment staan er zo’n 6.000 laadpalen in de openbare ruimte. Via de Green Deal kan dit met ca. 8.000 laadpalen worden uitgebreid. Uitbreiding van laadinfrastructuur is essentieel voor de marktontwikkeling van elektrisch rijden en optimale benutting van de batterijcapaciteit van plug-in auto’s. De Green Deal heeft tot doel om binnen 3 jaar de belemmeringen rond de uitrol van openbaar toegankelijke laadinfrastructuur weg te nemen en een rendabele businesscase mogelijk te maken. Kortom, goed nieuws voor elektrisch rijden

Meer informatie over deze deal kan je lezen op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.