Het Energieonderzoek Centrum Nederland heeft een stappenplan gepresenteerd waarmee de CO2-uitstoot van de EU drastisch moet worden verlaagd.

Eén van de zaken die daarbij in het oog springt, is het statement dat alle auto’s vanaf 2035 elektrisch moeten zijn. ( Nieuw verkocht ) Uiteraard moet de overheid dan wel zorgen voor een laadinfrastructuur die daarop berekend is, wat eveneens geldt voor het elektriciteitsnet.

De belangrijkste reden voor deze stevige uitspraak is het feit dat de uitstoot van de Europese transportsector met 60% zal moeten afnemen. Het ligt in de lijn der verwachting dat bijvoorbeeld vrachtauto’s en vliegtuigen in 2035 nog steeds van fossiele brandstoffen gebruik zullen maken.

Met dat gegeven in het achterhoofd zal een groot deel van de winst dus moeten worden behaald bij personen- en bestelauto’s. ECN meent dat het 15 jaar duurt voordat het wagenpark vanaf 2035 is vervangen en dus zouden we met z’n allen in 2050 massaal in emissievrije auto’s moeten rijden.

De plannen klinken dan ook behoorlijk ambitieus, maar of we in Nederland en in de gehele EU over 20 jaar inderdaad de verbrandingsmotor uit het straatbeeld hebben verbannen valt nog te bezien.

ecn-logo Laadpunt

Bron: Groen 7