Binnen onze branche krijg ik regelmatig te horen dat subsidies op plug-in hybride of zogenaamde stekkerauto’s enkel een cadeautje zijn voor de zakelijke rijder. De subsidiëring in de vorm van korting op aanschafbelasting, wegenbelasting en bijtelling zou de overheid, en daarmee ons als belastingbetaler, miljarden euro’s hebben gekost. Bovendien zou de beperkte actieradius die deze auto’s volledig elektrisch kunnen afleggen nauwelijks hebben bijgedragen aan een verlaging van de CO2 uitstoot in Nederland.

Even los van de bijdrage die de verkoop van de stekkerauto heeft geleverd aan de acceptatie van en transitie naar volledig elektrisch rijden, begrijp ik de opmerking wel, want helaas klopt het dat bij veel plug-in hybrides het laadsnoer nog netjes ingepakt in de kofferbak ligt. De zakelijke rijder moet op een of andere manier worden gestimuleerd om, ondanks de beperkte actieradius, zoveel mogelijk elektrische kilometers af te leggen.

Ik hoop dat het meetrapport dat milieudefensie onlangs publiceerde voor die stimulans kan zorgen, want hieruit blijkt dat de luchtkwaliteit in Nederlandse steden niet voldoet aan de Europese normen. Nederland moet sinds 2015 voldoen aan de Europese norm voor stikstofdioxide (NO2), maar metingen van Milieudefensie wijzen uit dat dit maximum op zeker elf plekken in Nederland wordt overschreden. In Amsterdam werd aan de Stadhouderskade een concentratie van 46 µg per m3 gemeten. Maar ook in Rotterdam (42 µg per m3), Den Haag (46 µg per m3) en zelfs Maastricht werd de norm, een jaargemiddelde van 40 µg per m3, ruimschoots overschreden. Alleen Utrecht bleef, mede door haar strenge uitstootbeleid in de binnenstad, op alle meetpunten onder de norm.

Er rijden inmiddels ruim 80.000 plug-in hybride auto’s rond in Nederland. Ik weet zeker dat wanneer al deze auto’s dagelijks aan een laadpunt staan om de batterij op te laden en er voor zorgen dat ze binnen het drukke stedelijk gebied uitsluitend nog elektrisch rijden, we deze uitstoot aanzienlijk naar beneden kunnen brengen. Zo is de stekkerauto niet alleen een fiscaal cadeautje voor de zakelijke rijder, maar kan hij ook daadwerkelijk een bijdrage leveren aan een beter leefklimaat in stedelijke gebieden.