Mia (Milieu Investeringsaftrek) en Vamil (Willekeurige afschrijving milieu-investeringen) zijn fiscale subsidieregelingen die je kunt gebruiken wanneer je investeert in milieuvriendelijke producten of bedrijfsmiddelen. Investeren in elektrische auto’s en bijbehorende accessoires zoals laadpunten vallen ook onder deze subsidieregeling.

Voor 2016 zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd ten aanzien van de regeling. De belangrijkste wijzigingen zijn als volgt:

PHEV’s komen nog in aanmerking voor de MIA regeling maar alleen als de totale CO2-uitstoot niet groter is dan 30gr per km. Het betreft hier ook alleen Plug-in hybride auto’s met een benzinemotor. De aftrek voor Plug-in hybride auto’s met een dieselmotor is vorig jaar al komen te vervallen. Het percentage is 27% en gemaximaliseerd tot € 35.000. Is de CO2-uitstoot hoger dan 30 gr/km dan vervalt het recht op MIA. Op dit moment komen daardoor alleen nog elektrische auto’s met range extender (E-REV) in aanmerking voor de mia. Bijvoorbeeld de BMW i3 en Opel Ampera.

Volledig elektrische auto’s kunnen blijven profiteren van de volledige 36% MIA. Bij volledig elektrische auto’s is het bedrag gemaximaliseerd tot € 50.000.

De investeringsaftrek op laadpunten voor elektrisch vervoer is ongewijzigd. Via code F3720 kun je 36% aftrekken. Daarnaast heb je recht op 75% vamil en in sommige gevallen blijft ook de KIA (Kleinschaligheids-investeringsaftrek) van toepassing . Zie ook ons eerdere bericht over deze regeling.