Loading...

Mogen netwerkbedrijven wel laadpalen leveren?

Mogen netwerkbedrijven wel laadpalen leveren?

Het opladen van elektrische auto’s door middel van laadpalen die in de openbare ruimte staan is inmiddels aardig ingeburgerd in het straatbeeld. Maar hoe zit dit eigenlijk energierechtelijk in elkaar?

In 2004 is de eerste aanzet gegeven tot de liberalisering van de energiemarkt, ingegeven vanuit Europa. Het resultaat daarvan was dat netwerkbedrijven losgekoppeld moesten worden van productie- en leveringsbedrijven. Voordien waren deze activiteiten veelal verenigd in één hand (de zogenaamde verticaal geïntegreerde energiebedrijven).

Dat mag dus niet meer op grond van de Splitsingswet. Hierover is door enkele leveringsbedrijven geprocedeerd tegen de Staat der Nederlanden, tot aan de Hoge Raad aan toe. Op 26 juni 2015 heeft de Hoge Raad zich in een aantal zaken uitgesproken omtrent de rechtmatigheid van de Splitsingswet, ten gunste van de Staat der Nederlanden. Als gevolg hiervan staat definitief vast dat de verticaal geïntegreerde energiebedrijven gesplitst moeten worden en netwerkbedrijven niet in groepsverband mogen opereren met productie- en leveringsbedrijven.

De (definitieve) status van de Splitsingswet heeft ook gevolgen voor de exploitatie van laadpalen. Een recent voorbeeld maakt dat ook duidelijk.

De Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) heeft al enige tijd een onderzoek lopen naar de activiteiten van de volle dochter van het netwerkbedrijf Alliander, genaamd Allego. Laatstgenoemd bedrijf houdt zich bezig met de exploitatie van laadpalen. Het lijkt erop dat Allego leverancier is van elektriciteit en dat is verboden als die activiteit in een groep plaatsvindt met netwerkactiviteiten. Nader onderzoek van ACM moet uitmaken of sprake is van een overtreding van de Elektriciteitswet.

Het is dus maar zeer de vraag of netwerkbedrijven laadpalen mogen exploiteren als deze bedrijven direct of indirect ook als leverancier van elektriciteit zijn aan te merken.

bron: Dorhout advocaten
Door Jobert Cornelis|november 2, 2015|Geen categorie|0 Reacties

About the Author: Jobert Cornelis

"Sinds enkele jaren ben ik gefascineerd door de wereld van elektrische voertuigen, elektrisch laden en alternatieven voor het gebruik van fossiele brandstoffen. Ik merk dat de markt nog ondoorzichtig is en men veelal vervalt in allerlei technische termen. Als we willen dat de markt door een breed publiek omarmd wordt dan vereist dat een uitleg in duidelijke taal. Dat is ook de missie in onze blog en nieuwsbrieven, interessant, uitleg vanuit de praktijk en in begrijpelijke taal."

Geef een reactie