Het risico op brand door onveilige elektra wordt zowel door ondernemers als consumenten vaak onderschat. De elektrische installatie is het hart van een bedrijf en bij uitval ligt alles stil. Uit onderzoek van verzekeraar Interpolis blijkt dat elektrische onveiligheid jaarlijks bij bedrijven zo’n 500 tot 1000 branden tot gevolg heeft. Daarom is het belangrijk dat de elektrische installatie en aangesloten apparatuur van het bedrijf in orde zijn. Bovendien geeft het onderzoek aan dat de meeste ongelukken met elektriciteit ontstaan door achterstallig onderhoud of ondeskundigheid van medewerkers.

NEN Norm

De Arbowet heeft geen concrete bepalingen voor werken met elektriciteit, maar verwijst naar de normen NEN 1010 en NEN 3140. NEN is de afkorting van NEderlandse Norm. De NEN is een standaard waarin alle Nederlandse normen voor aanleg, onderhoud en beheer van de elektrische installatie worden vastgelegd. Voor elektriciteit zijn dat onder meer de NEN 1010 en NEN 3140. NEN 1010 geeft (veiligheids-) bepalingen voor opbouw van laagspanningsinstallaties, inclusief de opleverinspectie. NEN 3140 is van belang voor uw dagelijkse bedrijfsvoering. Deze norm geeft (veiligheids-) bepalingen voor de bedrijfsvoering van laagspanningsinstallaties. Het doel van deze 3140-norm is om aanrakingsgevaar en brandgevaar te voorkomen. Daarnaast worden met het hanteren van de norm storingen voorkomen. En daarmee is de continuïteit van een bedrijf beter gewaarborgd. Volgens de Arbowet bent u verplicht om ervoor te zorgen dat uw medewerkers veilig kunnen werken. Voor elektrische installaties kunt u aan deze wet voldoen door te werken volgens de beschreven richtlijnen in de ‘3140’.

Aardlekschakelaars

Sinds 1975 worden aardlekschakelaars voorgeschreven in elektrische installaties.  Een aardlekschakelaar beperkt de foutstroom in een installatie tot maximaal 30 milliampère (mA) bij 300 milliseconden (ms), een stroom die mens en dier nog veilig kan verdragen. Treedt in de installatie een fout op, dat wil zeggen, er ontstaat een foutstroom naar aarde, dan grijpt de aardlekschakelaar bij een bepaalde waarde van die foutstroom in en schakelt het voedende net uit. In vrijwel alle gevallen is de maximale waarde waarbij een aardlekschakelaar uitschakelt begrensd op 30mA.

Aardlekschakelaars moeten met regelmaat worden getest maar in de praktijk blijkt dat dit niet gebeurt, met als gevolg dat een aardlekschakelaar, zelfs bij testen, niet meer uitschakelt. Daarmee is het doel, de beveiliging van mens en dier, verdwenen. Daarom is ook het testen van de aardlekschakelaars een belangrijk aspect binnen het onderhoud van een elektrische installatie.
Laadpunten voor uw elektrische wagenpark vormen een belangrijk onderdeel van uw elektrische installatie. Correcte installatie, met gebruik van de juiste aardlekschakelaars en regelmatig onderhoud, is cruciaal voor een veilige bedrijfsvoering. Laadpunt Nederland heeft eigen elektriciens in dienst die alle installaties conform de NEN 1010 en 3140 opleveren. Daarnaast bieden wij u naast iedere installatie de mogelijkheid om een onderhouds- en storingscontract af te sluiten met als doel kosten te besparen en te waarborgen dat u door tijdig onderhoud een veilige en storingsvrije installatie heeft. Voor meer informatie of het maken van een onderhoudsafspraak of keuring kunt u met ons contact opnemen.
Het complete whitepaper van Interpolis treft u hier.