Kwart Nederlanders wil elektrische auto kopen, 53% wil vervuilende auto na 2025 verbieden.

In opdracht van de VER (Vereniging Elektrische Rijders) heeft Maurice de Hond een nieuwe peiling gehouden onder een representatieve groep automobilisten. In 2015 is deze zelfde peiling ook door De Hond gehouden. Uit de peiling blijkt onder andere dat 23% van de Nederlanders zeker weet dat hij een elektrische auto zal kopen wanneer er in Nederland eenzelfde stimuleringsbeleid zal worden gevoerd als in België, Duitsland, Engeland en Frankrijk. 66% van de ondervraagden vindt dat de overheid via belasting- en subsidiemaatregelen de aanschaf van elektrische auto’s moet bevorderen.

De motie Vos die vorig jaar door de tweede kamer is aangenomen omschrijft dat het kabinet “ernaar moet streven” dat er over tien jaar in Nederland alleen nog maar emissieloze auto’s verkocht worden. Nieuwe wetgeving moet ervoor zorgen dat de benzine- en dieselmotor na die periode ‘uitgefaseerd’ worden. 53% van de ondervraagden is het eens met de motie en vindt dat de “plofauto” na 2025 verboden moet worden.

De meest opvallende argumenten die verder uit de peiling naar voren kwamen zijn:

Belangrijkste reden om wel / geen elektrische auto te kopen;

 Welresultaat 2015resultaat 2017
want het goed is voor het milieu52%58%
omdat het goedkoop is in gebruik36%33%
Niet
om de hogere aanschafprijs39%40%
vanwege de beperkte actieradius21%25%
langere tijd om te laden6%6%

Vervoer vervuilt meer dan gedacht:

De noodzaak om de transitie naar elektrisch vervoer te versnellen werd onlangs maar al te duidelijk na onderzoek van CE Delft in opdracht van de milieuorganisaties Greenpeace, Milieudefensie en Natuur & Milieu. In deze studie is ook gekeken naar het vliegverkeer en de scheepvaart. In andere studies gebeurde dat tot nu toe niet.

Uit het onderzoek komt naar voren dat al het Nederlandse vervoer samen verantwoordelijk is voor de uitstoot van ruim een kwart van de totale Nederlandse uitstoot van het schadelijke broeikasgas kooldioxide (CO2). 10 procent daarvan komt voor rekening van de scheepvaart en het vliegverkeer.

„Nederland moet in hoog tempo zuiniger, anders en minder kilometers gaan maken om de CO2-uitstoot terug te brengen naar een houdbaar niveau”, stellen de milieuorganisaties. „Er is op korte termijn een stevig pakket aanvullende maatregelen nodig. anders raken de Nederlandse klimaatdoelstellingen volledig buiten bereik.”

En daar moeten wij ons bij aansluiten.