Het beleid van gemeenten heeft een positieve invloed op de ontwikkeling van het aantal elektrische auto’s. Dat blijkt uit een onderzoek dat Decisio en APPM Management Consultants uitvoerden in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Steeds meer gemeenten stimuleren actief elektrisch rijden. Ze geven bewoners steeds vaker de mogelijkheid om een openbaar oplaadpunt aan te vragen of geven elektrische rijders toestemming om zelf een oplaadpunt te realiseren via een verlengd privaat oplaadpunt in de openbare ruimte. Een recente pilot onder 5 gemeenten brengt de kennis en ervaringen rondom zo’n oplaadpunt in kaart.

Onderzoek onder alle gemeenten

Onderzoeksbureau Decisio en APPM Management Consultants benaderden in 2015 alle Nederlandse gemeenten. Zij vroegen informatie op over hun elektrisch-vervoerbeleid. Op basis van deze resultaten deden zij statistisch onderzoek. Het onderzoek richt zich op de effectiviteit van elektrisch-vervoerbeleid van gemeenten. De onderzoekers maakten een onderscheid tussen volledig elektrische auto’s (FEV) en plug-in hybride auto’s (PHEV).
De belangrijkste resultaten van het onderzoek ‘De gemeente elektrisch’ zijn:

  • De variabele ‘aantal oplaadpunten in de openbare ruimte’ heeft een positief effect op de omvang van het elektrische wagenpark in gemeenten.
  • Staan gemeenten overige laadinfrastructuur in de openbare ruimte toe zoals verlengde huisaansluitingen en kabels over de weg? Dan heeft dit een positief effect op het aantal elektrische auto’s per 1.000 personenauto’s in een gemeente.

Verlengd private aansluiting

In Nederland heeft ongeveer tweederde van de huishoudens geen parkeergelegenheid op het eigen terrein. Deze mensen moeten hun elektrische auto opladen bij een oplaadpunt in de openbare ruimte. Steeds meer gemeenten plaatsen oplaadpunten om aan deze vraag te voldoen. In sommige situaties biedt een verlengd private aansluiting een oplossing. Dat wil zeggen dat het oplaadpunt aangesloten is op de elektriciteitsmeter van een particulier. De auto laadt op in de openbare ruimte

Installatie via Laadpunt Nederland

Voor de installatie van een verlengd private aansluiting gelden een aantal specifieke “spelregels” met de gemeente. De bewoner sluit een overeenkomst met de gemeente waarin bepaald wordt waar het oplaadpunt mag worden geplaatst, welk type oplaadpunt er moet worden gebruikt en bijvoorbeeld in hoeverre het oplaadpunt openbaar wordt aangeboden. Daarnaast zijn er een aantal voorwaarden die gesteld worden bij de installatie. Denk hierbij aan het aanvragen van vergunningen voor de werkzaamheden en het aanmelden van de nieuwe bekabeling in een standaard platvorm voor het beheer van kabels en leidingen. Wil je weten in hoeverre een verlengd private aansluiting in jouw gemeente mogelijk is, neem dan contact op met onze adviseurs.

Bron: RVO.nl