De populariteit van elektrische auto’s vraagt ook steeds meer inspanning van de netwerkbedrijven. Hoe kunnen zij in de piekuren voldoen aan de enorme vraag naar energie en voorkomen dat het elektriciteitsnet wordt overbelast? Deze piekuren liggen over het algemeen tussen 17.00 en 20.00 uur, het moment dat mensen thuiskomen van hun werk en er veel stroom wordt gebruikt in huishoudens.

Goedkoper en beter voor het milieu
Omdat het niet altijd nodig is dat elektrische auto’s bij thuiskomst ook meteen worden opgeladen is MRA Elektrisch, een samenwerkingsproject van de overheden in de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland, een proef gestart waarbij het opladen van elektrische auto’s ‘gemanaged’ wordt en elektrische rijders worden gestimuleerd om alleen te laden tijdens piekuren als dat echt nodig is. Wanneer een elektrische auto in de piekuren ( tussen 17.00 en 20.00 uur ) op de laadpaal wordt aangesloten, wordt de auto niet meteen opgeladen maar wordt het opladen uitgesteld tot de energievraag afneemt. Wil de bestuurder de auto toch in de piekuren opladen, om de auto diezelfde avond nog te kunnen gebruiken, dan kan hij het opladen aanzetten via een speciale app. Om het laden tijdens de daluren te stimuleren is hat tarief goedkoper en bovendien is laden tijdens de daluren beter voor het milieu. Er kan beter gebruik worden gemaakt van de beschikbare energie. Door te laden buiten de piekuren kan dit een gemiddelde gebruiker ruim 200 euro per jaar besparen. De proef wordt gestart in de gemeenten Alkmaar, Heiloo en Wijdemeren.  50 elektrische rijders krijgen een speciale laadpas aangeboden om mee te kunnen doen aan dit project.

Over MRA-Elektrisch
MRA-Elektrisch (MRA-E) is een project waarin de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht met bijna 80 gemeenten en de Metropoolregio Amsterdam, samenwerken om elektrisch vervoer te stimuleren en een netwerk van oplaadpunten te realiseren. De focus ligt op de realisatie van een netwerk van openbare oplaadpunten, meer elektrische auto’s bij bedrijven en overheden stimuleren, samenwerking met overheden en markt en kennisdeling. Ook houdt MRA-E zich bezig met optimalisatie van het gebruik van de laadpalen. Zo worden we minder afhankelijk van oprakende fossiele brandstoffen. Als de prognose van 200.000 elektrische auto’s in 2020 uitkomt, scheelt dat Nederland jaarlijks 1 miljoen vaten olie. Kijk voor meer informatie op www.mrae.nl.