De belasting van het elektriciteit netwerk is een onderwerp wat steeds vaker in de media aandacht krijgt. Met een jaarlijks sterk groeiend aantal elektrische auto’s in Nederland is dat ook zeker van belang.

Samenwerking

Begin april heeft Liander in samenwerking met de Universiteit Twente en LochemEnergie al in Lochem een stresstest uitgevoerd om te zien hoeveel elektrische auto’s er op een bepaald moment tegelijkertijd geladen kunnen worden in combinatie een extra vraag door huishoudens met elektrische apparaten. De test was uiteindelijk geslaagd want de maximale belasting werd lange tijd probleemloos overschreden tot dat de organisatie met 20 afbakpizza’s de zekering toch wist te doen klappen. Natuurlijk wist Liander de stroom weer snel ingeschakeld te krijgen.

Recent lazen wij in het Eindhovens dagblad dat ook Netbeheerder Enexis en kenniscentrum ElaadNL bezig zijn met de piekbelasting van het elektriciteit netwerk. Enexis wil elektrische rijders belonen die buiten de piekuren hun elektrische auto opladen. De korting moet gaan gelden bij meer dan 3000 openbare laadpalen.
“De hoogte van de korting is nog niet bekend”, zegt een woordvoerder van ElaadNL. “We gaan onderzoeken hoe sterk automobilisten reageren op prijsprikkels.” Netbeheerders rekenen voor de toekomst op een grote toename van het aantal elektrische auto’s in Nederland. Dat leidt tot een extra belasting van het stroomnet. “De piekvraag van een Tesla is tien keer zo hoog als die van een gemiddeld huishouden”, zegt de woordvoerder van ElaadNL

Stroomkorting

Nu is elektriciteit bij laadpunten op alle momenten van de dag even duur. Het is gebruikelijk dat elektrische rijders hun auto opladen als ze thuiskomen van het werk. Dat is een periode waarin sowieso al veel stroom wordt gebruikt. Door automobilisten te bewegen tijdens daluren de stekker in het stopcontact te steken, hopen netbeheerders kostbare investeringen in uitbreiding van de netten te voorkomen. De korting komt daarom ook uit hun portemonnee: dat is goedkoper dan een netuitbreiding.

Wanneer de introductie van prijsprikkels precies plaatsvindt, is nog niet bekend. Dat hangt onder meer af van een eventuele bijdrage van de Europese Commissie. Enexis en ElaadNL hebben een financieringsaanvraag ingediend bij het Juncker-fonds, waarin ruim 300 miljard euro zit. Slimme energienetten zijn een van de speerpunten van het fonds.

connecting2URoger3

Laadpunt Nederland kan deze initiatieven alleen maar toejuichen. En wat voor openbare oplaadpalen geldt kan ook goed werken voor stroom tarieven bij een laadstation thuis of op het werk.