GroenLinks meest populair onder elektrische rijders.

Uit onderzoek van NewMotion onder 1022 elektrische rijders blijkt dat GroenLinks de meest populaire partij is als het gaat om de standpunten ten opzichte van elektrisch vervoer. 31 procent kiest voor GroenLinks. VVD en D66 volgen met respectievelijk 23 en 20 procent.

Opvallend is dat vorig jaar, in oktober, D66 nog veruit de grootste voorkeur had met 29 procent. Op afstand gevolgd door VVD met 16 procent en GroenLinks ook met 16 procent. ‘Klaarblijkelijk hebben de campagnes van de afgelopen periode nogal een sterke invloed gehad op de opinie van de elektrisch rijders’, aldus Sytse Zuidema, CEO van NewMotion. ‘Niet gek natuurlijk, want in aanloop naar de verkiezingen wordt extra gefocust op belangrijke standpunten.’

Verder wordt laadinfrastructuur door 61 procent genoemd als belangrijkste onderwerp, gevolgd door het milieu (51 procent), subsidies en bijtelling (44 procent), aanschafkosten (33 procent), aantal elektrische modellen op de markt (25 procent) en ten slotte de publieke laadtarieven (23 procent). ‘Zowel D66 als GroenLinks noemen elektrisch rijden de toekomst, maar op dit moment lijken de plannen van GroenLinks het meest uitgebreid. Ook bevat het standpunt van GroenLinks alle elementen waarvan elektrische rijders aangeven die het belangrijkste te vinden: laadinfrastructuur, het milieu, subsidies en bijtelling.’ Aldus Zuidema. (bron)

Gouden Stekker 2017

Ook tijdens het “VERkiezingsdebat” wat door de Vereniging Elektrische Rijders ( VER ) was georganiseerd op 22 februari jongstleden bleek GroenLinks als beste uit de bus te komen als het gaat om haar sustainability mobiliteitsprogramma. 50 procent van de aanwezigen koos voor GroenLinks waarmee de partij de Gouden Stekker won. Jan Vos van de PvdA, bekend van de motie Vos, won de zilveren stekker voor beste performance als debater.

Wat wel opvalt is dat, zoals uit eerder onderzoek bleek, 39% van de autobezitters de aanschafprijs als belangrijkste obstakel ziet. Toch hebben alle politieke partijen geen overtuigend programma waaruit blijkt dat ze elektrisch rijden écht goedkoper gaan maken voor de particuliere autobezitter. Dit terwijl Noorwegen een duidelijk voorbeeld is van hoe de overheid elektrisch rijden kan stimuleren voor alle autobezitters en niet alleen voor de zakelijke rijder.

Standpunten partijen

De VVD ziet het meeste in strenge Europese standaarden en gaat er verder vanuit dat de markt het zelf doet. GroenLinks en de SP willen elektrisch autobezit bevorderen voor particuliere consumenten door elektrische auto’s fiscaal goedkoper te maken ten opzichte van de auto met verbrandingsmotor. Waarbij SP vooral wil dat elektrisch rijden betaalbaar is voor de gewone man. D66 wil zich graag ‘flexibel’ inspannen (maar zich niet vastleggen) om een ‘elektrische’ toekomst dichterbij te brengen en beperkt zich tot lagere energiebelasting voor elektrische auto’s in haar verkiezingsprogramma.  Zowel het CDA als de PVV noemt elektrisch vervoer helemaal niet in haar partij programma.